Yükleniyor...

Mühendislik Hizmetleri

Mühendislik Hizmetleri

Mühendislik Hizmetleri

Elektrik ve Topraklama Ölçümleri

Topraklama Tanım: Elektrikli işletme araçlarının (generatör,transformatör, motor, kesici, ayırıcı, direk,aydınlatma armatürü, buz dolabı, çamaşırmakinası v.b.)

 aktif olmayan (normal işletmedegerilim altında olmayan) metal kısımlarının biriletken üzerinden toprakla birleştirilmesidir.Toprakla bağlantı

 çeşitli şekillerdekitopraklayıcılarla (toprak elektrotları) yapılır

Topraklamanın Amaca Göre Sınıflandırılması

1. Koruma topraklaması:Olası bir tehlike anında insanları ve diğer canlıları dokunma gerilimine karşı korumak için yapılan ek topraklama çeşididir. Elektronik aletlerin elektrik akımı geçen aktif kısımlarının yanında akım geçmeyen ama olası bir kaçak durumunda akımı dokunma yolu ile insana iletme tehlikesi olan dış metal kısımlarının da topraklanmasıdır. Metal çitler, tanklar, yürüyen merdivenler... insanların temas etmesi beklenen bütün metal yüzeyler koruma topraklamasına dahildir.Bu yöntem alçak gerilim tesisleri için kullanılabilecek temas gerilimine karşı koruma yöntemlerinden biri; yüksek gerilim tesisleri içinse kullanılabilecek tek yöntemdir
2. İşletme Topraklaması: İşletmelerde elektrik akım değerinin istenilen değerlerde olması için yapılan topraklama çeşididir; alçak gerilim şebekelerinde sistem ile toprak arasındaki gerilimin belirli bir değerin üzerine çıkmaması için yapılırken orta ve yüksek gerilim şebekelerinde uygulanan yöntem ülke yönetmeliğine göre değişiklik gösterir. Bu şebekelerde direnç üzerinden veya direkt topraklama yapılabilir.
3. Fonksiyon Topraklaması:Bir iletişim tesisinin veya işletme elemanının istenen fonksiyonu yerine getirebilmesi için yapılan toprkalmadır.Örneğin; yıldırım etkilerine karşı koruma, raylı sistem topraklaması,iletişim tesisleri işletme topraklması gibi

Toprak özgül direncleri

Toprak cinsi                   Toprak özgül direnci  E (.m)

   Bataklık                                                               5-40
   Çamur,kil,humus                                                 20-200
   Kum                                                                    200-2500
   Çakıl                                                                   2000-3000
   Hava etkisi ile dağılmış taş                                 çoğunlukla <1000
   Kumtaşı                                                              2000-3000
   Granit                                                                  >50000
   Buzultaşı                                                             >30000
   Çimento (saf)                                                      50
   1xÇimento+3xKum                                             50-300  (Rutubetli)

Değişik derinliklerdeki tabakaların farklı özgül dirençleri, ölçülen topraközgül direncini  etkiler.

Elektrik Tesisleri Yönetmeliğinde Ön Görülen Periyodik Muayene, Ölçüm ve Denetleme Süreleri

1) Elektrik üretim iletim ve dağıtım tesisleri (enerji nakil ve dağıtım hatları hariç) için: 2 yıl,

2) Enerji nakil ve dağıtım hatları için: 5 yıl,

3) Sanayi tesisleri ve ticaret merkezleri için:
i) Topraklamalara ilişkin dirençlerinin muayene ve ölçülmesi: 1 yıl,

ii) Topraklama tesisleri ile ilgili diğer muayene, ölçme ve kontroller: 2 yıl,

4) Sabit olmayan tesisler için:

i) Sabit işletme elemanları için: 1 yıl,

ii) Yer değiştirebilen işletme elemanları için: 6 ay.

5) Parlayıcı, Patlayıcı Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerleri ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük kapsamındaki topraklama tesisleri ile ıslak ortamlarda çalışılan işyerlerindeki topraklama tesislerinin muayene, ölçme ve denetleme periyotları bir yılı aşamaz.

Ölçümlerimiz EMO(Elektrik Mühendisleri Odası) Taradından Özel Yetkili ve SertifikaIı Mühendisler Tarafından Yapılmaktadır.