Yükleniyor...

Marka Patent

Marka Patent

Marka Patent

Günümüzde işletmeler açısından bir ürün imal etme noktasında bir sorun yaşanmamaktadır. Ancak, üretilen ürünlerin ticari başarı kazanması kolay değildir. Çünkü bunun yolu marka yaratımından geçmektedir. Ürünlere anlam katmak, malları kavramlar ve yaşam biçimlerine dönüştürmek marka stratejistlerinin ve yöneticilerinin günümüzde en önemli görevi haline gelmiştir. Bir marka; tüketicilerin belirli bir sembol, ürün, hizmet, organizasyon veya yer hakkında düşündükleri/gördükleri zaman, hatırladıkları /yaşadıkları duygular, imajlar ye özelliklerden oluşan tutarlı bir grubu ifade eder.

Fikri mülkiyet hukuku açısından marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller harfler, sayılar malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir. Bu işaretleri fikri mülkiyet hukuku açısından belirtecek olursak aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz;

 • Kişi adları
 • Sözcükler
 • Şekiller
 • Harfler
 • Sayılar

Markanın İşlevleri

Malın Menşeini Gösterme

Ayırt Etme

Malın Kalitesini Garanti Etme

Reklam – Tanıtım

Alıcıyı Çekme – İtibar

Alışkanlık ve Kolaylık

Marka Tescilinin Faydaları

 • Tescil edilmemiş bir marka hukuken sizin değildir.
 • Müşteriler için marka o ürünü seçme sebebidir.
 • ISO 9001, TSE, TSEK, İmalat Belgesi, Üretim İzni, Web Sitesi, ihracat işlemleri gibi işlemlerin müracaatında, birçok özel veya resmi kurum ve kuruluşların ihalelerine katılırken Marka tescil belgesi zorunlu tutulmaktadır.
 • Tescilli bir marka hukuken başkasına devredilebilir, miras yolu ile intikal edilebilir, haczedilebilir, lisans konusu olabilir, rehin ve teminat olarak gösterilebilir.
 • Sektörünüzde yıllardır emek vererek, yapmış olduğunuz isminizin (markanızın) başkaları tarafından taklit edilmesini, önlemek ancak tescille mümkündür. Marka tescili ile markanızın taklit edilmesini engelleyebilirsiniz.
 • Tescil tecavüz durumunda; taklit malı üretenlere karşı hukuki ve cezai yollara başvurma imkânı sağlar.
 • Marka için yapılan en etkili ve en ucuz yatırım, tescildir.

Marka Başvuru ve Tescil İşlemleri Süreci

Marka tescil başvurusu yapıldığı andan itibaren tescil süresi ortalama olarak 10 – 12 aydır. Bu süre genel olarak başvuru ve Türk Patent Enstitüsü incelemesi, yayın ve tescil aşamalarından oluşur.

 • Müracaat (2-3 Gün)
 • TPE Şekilsel İnceleme (1-2 Ay)
 • TPE Hukuksal İnceleme (3-4 Ay)
 • İlan Dönemi (3 Ay)
 • Belge Aşaması (2 Ay)

Marka Koruma Süresi

Tescil edilen markalar 10 yıl süreyle korunur. Markalar 10 yılda bir yenilenerek koruması süresiz olarak uzatılabilir.

Tescilli Markanın Sağladığı Hukuki Haklar ve Cezalar

Tescilli Marka, sahibine;

 • Markanın başkalarının ürün ve hizmetlerinin üzerinde kullanılmasını engelleme,
 • Markayı taşıyan malların başkalarınca piyasaya sürülmesi, stoklanması, veya o işaret altında hizmetlerin sunulmasını engelleme,
 • Markayı taşıyan malın başkalarınca ithali ve/veya ihracını engelleme,
 • Markanın başkalarının iş evrakı ve reklamlarında kullanılmasını, engelleme,
 • Tecavüz fiillerinin durdurulması ve önlenmesi
 • Maddi ve manevi zararın tazmini ile itibar tazminatı
 • Taklit ürünler ve bu ürünlerin üretiminde kullanılan araçlara el konması
 • El konan ürünler üzerinde mülkiyet hakkı tanınması
 • Tecavüz edenlere 1-4 yıl arası hapis cezası verilmesi
 • Tecavüz edenlerin para cezaları ile cezalandırılmaları
 • İşyerlerinin 1 yıldan az olmamak üzere kapatılmasını ve aynı süre ile ticaretten men edilmeleri, mahkemeden talep edilebilir.
 • Ayrıca Markalar; Devir edilebilir, Lisansla kullandırılabilir (kiralanabilir), Veraset ile varislere aktarılabilir, Haciz olunabilir ve rehin edilebilirler